27. November 2017

The Unique Perfumes

1647

My favorite accessory that I have every day and always take everywhere with me - perfume.

For me, a characteristic and sensual smell is the most attractive thing that someone can wear. Perfume is something unique, something that describes a person. I like smells that are not mainstream or easy to get. I have personally tried many perfumes and I chose to introduce you four of my favorites. First three are hard, memorable and unique smells, the last one is my most favorite smell in the world - rose.

  1. B. Balenciaga
  2. Eden by Cacharel
  3. This is Her by Zadig&Voltaire
  4. Eau Rose by Diptyque

Môj najobľúbenejší doplnok, ktorý mám na sebe každý deň, a vždy ho mám všade so sebou - parfém.

Pre mňa je charakteristická vôňa najatraktívnejšia vec, ktorú môže človek so sebou nosiť. Parfém je niečo výnimočné, niečo, čo vystihuje človeka a nosí v sebe spomienky. Mám rada vône, ktoré niesu bežné a mainstreamové. Osobne som vyskúšala už nespočetne veľa vôní a vybrala som pre vás štyri moje najobľúbenejšie. Prvé tri sú tažké, zapamätateľné a výnimočné, posledná je moja naobľúbenejšia vôňa na svete - ruža.

  1. B. Balenciaga
  2. Eden by Cacharel
  3. This is Her by Zadig&Voltaire
  4. Eau Rose by Diptyque