18. February 2017

Premiére Vision

1081

In the beginning of this February our class had a wonderful opportunity to attend an event in Paris known as Premiére Vision. It was a great experience to have a chance to see an important part of a the cycle of the production of clothes.

 Premiére Vision takes place every season, I attended the one dedicated to trends for season Spring/Summer 18. The fabric makers introduce their products to old clients, and try to impress new buyers. The whole area of this event is divided by various types of patterns and fabrics. That’s why, if you know what are you searching for, you don’t have to go through the whole place. This event is intended for fashion professionals, you can see buyers from various brands including high street brands like Zara, but also luxury brands like Chanel, Dior, or Prada running around with their phones and taking notes. 

Premiére Vision is not only dedicated to introduction of fabrics, but also to ‘trend forecasting’. Yes, trendsetters and forecasters already know what are we going to wear the next year’s summer. It’s going to be bright colors, connected into contrasts. Light weight, breathing and deconstructed fabrics with the theme of flowers, nature and street art. We will see, if they are right. 

Unfortunately, this event is not accessible for someone, who is not working with, or studying fashion. They also take the copyright very strictly, which is why you can’t take photos, and why I borrowed some photos from the official Premiére Vision Facebook page. This event is very important in the fashion industry and takes place not only in Paris, but also in other cities all around the world, that are maybe more accessible for the public. 

Vo februári som vďaka svojej škole navštívila prestížny event v Paríži známy ako Premiére Vision. Bola to skvelá možnosť a skúsenosť najmä kvôli tomu, že som naživo videla, čo to všetko obnáša, kým sa oblečenie dostane do obchodov a následne do naších skríň.

Premiére Vision sa koná každú sezónu, ja som bola na tej, ktorá sa venovala trendom pre sezónu Spring/Summer 18. Celá Premiere Vision sa hlavne zameriava na to, že výrobcovia látok predstavujú svoje produkty na určenú sezónu a dohadujú sa so svojimi stálymi klientami, poprípade hľadajú nových. Celý areál je rozdelený na rôzne druhy látok. Ak človek vie, čo hľadá, nemusí prejsť celú obrovskú halu. Tento event je určený hlavne pre profesionálov v módnom biznise, preto tam pobehujú nákupcovia, vyslaní klasickými highstreetovými značkami ako je Zara, ale aj luxury brandy ktoré všetci notoricky poznáme, napríklad Chanel, Dior alebo Prada. 

Premiére Vision sa venuje nielen predaju a predstavovaniu látok, ale aj takzvanému “trendforecastingu” a teda predpovedi trendov. Áno, už teraz módne domy vedia a sledujú čo budeme nosiť v lete budúceho roka. Budú to pestré, jasné farby, spojené do nezvyčajných kontrastov. Ľahké, vzdušné, “zničené” látky s motívmi inšpirovanými kvetmi, prírodou ale aj streetartom. Sami uvidíme, či mali pravdu. 

Bohužiaľ sa na tento event bežný človek, ktorý nepracuje s módou alebo ju neštuduje, nedostane. Berú to veľmi striktne. Takisto sa tam nemohlo fotiť, preto pár fotiek, ktoré som použila, sú požičané z oficiálnej facebookovej stránky Premiére Vision. Takáto burza s látkami je dôležitou súčasťou celého procesu výroby oblečenia a okrem Paríža sa koná aj v iných mestách po celom svete, na ktoré je často jednoduchšie sa dostať.